Zadania domowe – czy możemy uczyć bez nich?

Badania pedagogów, psychologów i neurodydaktyków wskazują, że zadania domowe stosowane w powszechnie znanej formie nie są skuteczne. Profesor John Hattie z Auckland University przez przez 15 lat zbadał 2 miliony uczniów, przeprowadził 50 000 mniejszych badań, 800 metaanaliz. Ustalił rozmiar wpływu konkretnych czynników na efekt edukacyjny. 0,2 - mały wpływ - dziecko osiągnęłoby ten sam … Czytaj dalej Zadania domowe – czy możemy uczyć bez nich?