Polityka Prywatności i RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma 202 Projekt Hanna Wąż (dalej “my”, „202 Projekt”, “administrator”) z siedzibą w Toruniu 87-100 przy ul. Ligi Polskiej 12c W sprawach związanych z RODO prosimy o kontakt mailowy na adres:  akademiai3szkolenia@gmail.com
 2. Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe w celach:
  – realizacji usług szkoleniowych, doradczych, rozwojowych, marketingowych, HR-owych i innych na rzecz naszych Klientów,
  – realizacji działań marketingowych w związku z ofertą 202 Projekt,
  – realizacji działań prawno-podatkowych
  – firm powiązanych z organizacją wydarzeń: CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8 w przypadku Dnia Roku Relacji w Toruniu 9 marca 2019.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.a, b i lit. f rozporządzenia 2016/679.

 1. Dane, jakie zbieramy żeby realizować te cele to:
  – imię i nazwisko,
  – adres poczty elektronicznej,
  – miejsce zatrudnienia/afiliacja,
  – numer kontaktowy.

Powyższe dane są wystarczające do prowadzenia przez nas komunikacji z uczestnikami wydarzeń, osobami zainteresowanymi naszą działalnością, partnerami i innymi klientami.

W żadnym z przypadków dane nie są zbierane, bez wiedzy osoby której dotyczą.

W szczególnych przypadkach zbieramy także:
– login Skype (np. gdy wymaga tego świadczenie usług coachingowych),
– adres organizacji związanej z osobą (np. gdy będziemy tworzyć umowy lub wystawiać faktury),
– adres kontaktowy (np. gdy potrzebne jest dosłanie dokumentów).

Zbieramy dane dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej w postaci “cookies”.

 1. Nie sprzedajemy danych osobowych. Nie transferujemy danych osobowych do państw trzecich. Dane mogą być przekazywane podmiotom, którym jako Administrator mamy obowiązek przekazywać na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane wspierającym nas podwykonawcom, tj. operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT lub obsługi płatniczej. Dane mogą być udostępniane partnerom projektów w zakresie niezbędnym do realizacji działań przewidzianych przez partnerstwo.
 2. Długość przechowywania danych osobowych zależy od realizowanego w ten sposób celu.
  6. W każdym przypadku dane są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w tym podatkowymi i do celów dochodzenia roszczeń.
 3. Podanie danych osobowych przez osobę zamawiającą usługę jest niezbędnym warunkiem do wykonania zlecenia.
 4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo:
  – dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 5. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia przetwarzanych wszystkich danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Żadne zbierane przez nas dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.